Jautājumi un atbildes

Digitālais Covid-19 sertifikāts ir apliecinājums tam, ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19, veikusi Covid-19 analīzes, vai arī ir pārslimojis Covid-19.

Šobrīd ir pieejami šādi digitālie sertifikāti:

 • Sertifikāts par veikto vakcināciju pret Covid-19.
 • Sertifikāts par Covid-19 laboratorisko analīžu rezultātiem.
 • Sertifikāts par Covid-19 pārslimošanas faktu, ja iedzīvotājs ir pārslimojis Covid-19.

 

Katrs sertifikāts satur unikālu QR kodu, kas ir apliecināts ar digitālu simbolu virkni. Šī simbolu virkne ir kā digitāls paraksts jeb apliecinājums par sertifikātā iekļautās informācijas ticamību.  

Līdz 2021. gada 30. decembrim papildus digitālajam Covid-19 sertifikātam ir jāuzrāda savs personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība. Bērni līdz 15 gadu vecumam var uzrādīt skolēna apliecību vai dzimšanas apliecību. Ja bērnu līdz 15 gadu vecumam pavada kāds no vecākiem, iespējams uzrādīt vecāka pasi, kurā ir ieraksts par bērnu.

Savukārt no 2021. gada 31. decembra, lai apliecinātu savu identitāti, personai ir jāuzrāda kāds no minētajiem dokumentiem: personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību); transportlīdzekļa vadītāja apliecību; skolēna apliecību; studenta apliecību; pensionāra apliecību; izdienas pensijas saņēmēja apliecību.

Katrs sertifikāts satur unikālu QR kodu, kas ir apliecināts ar digitālu simbolu virkni. Šī simbolu virkne ir kā digitāls paraksts jeb apliecinājums par sertifikātā iekļautās informācijas ticamību. Lai noskaidrotu, vai konkrētais sertifikāts ir derīgs vai nav derīgs, jānoskēnē sertifikāta QR kods, izmantojot covid19sertifikats.lv tīmekļvietnē piedāvāto iespēju „Vertificēt sertifikātus”, vai arī izmantojot mobilo lietotni "Covid19Verify". QR kodu var noskenēt no sertifikāta digitālās versijas (piemēram, uzrādot to viedtālrunī) vai sertifikāta izdrukas uz papīra. 

Saņemot vakcīnas papildu devu jeb balstvakcināciju, esošais Covid-19 vakcinācijas sertifikāts joprojām būs spēkā un to varēs izmantot arī turpmāk. Vienlaikus www.covid19sertifikats.lv būs pieejams Balstvakcinācijas sertifikāts par saņemto papildu devu (3. devu vai 4. devu). Tas ir derīgs izmantošanai uzreiz. Vienlaikus jāņem vērā, ka ārstniecības iestādes datus par veikto vakcināciju ievada sistēmā 48 stundu laikā.

Lai apskatītu savu digitālo Covid-19 sertifikātu, nepieciešams: 

 1. Tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv nospiest pogu "Apskatīt savus sertifikātus”.
 2. Autentificēties ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem (internetbanka, eID karte, mobile ID).
 3. Sistēmā pieprasīt savus sertifikātus, tad tos apskatīt vai saglabāt (datorā, viedierīcē).

Digitālie Covid-19 sertifikāti ir pieejami tīmekļvietnē:

 • sertifikāts par vakcināciju – 48 h laikā pēc vakcinācijas;
 • sertifikāts par laboratoriskā testa rezultātu – 2 h laikā pēc rezulāta noskaidrošanas;
 • sertifikāts par pārslimošanas faktu – ja pēc pozitīva testa (Koronovīrusa 2019-nCov RNS) rezultāta ir pagājušas vismaz 11 dienas (sertifikāts būs derīgs 180 dienas pēc testa veikšanas).

Sertifikātu izveides termiņi ir noteikti Ministru kabineta noteikumos Nr.662 Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Iedzīvotāji, kuri nelieto internetu vai nevar pieslēgties tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv ar internetbanku vai citu piekļuves līdzekli, savus digitālos Covid-19 sertifikātus var saņemt:

Sertifikātu saņemšanas kārtība klientu apkalpošanas centros

Pirms došanās uz klientu apkalpošanas centru vai informācijas centru, ar to ir jāsazinās, lai uzzinātu klientu apkalpošanas kārtību Covid-19 pandēmijas apstākļos. Ja tas būs nepieciešams, jāveic pieraksts uz konkrēto dienu un laiku. Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība). Ierodoties klientu apkalpošanas centrā, būs jāaizpilda un jāparaksta veidlapa. Darbinieks vizītes laikā sagatavos iedzīvotāja digitālo Covid-19 sertifikātu un izsniegs to papīra formātā.

Ja iedzīvotājs ir veicis pilnu vakcināciju pret Covid-19, bet atbilstošs sertifikāts nav pieejams tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv, nepieciešams pieslēgties E-veselības portālam www.eveseliba.gov.lv un pārbaudīt, vai informācija par veikto vakcināciju ir redzama sadaļas “Vakcinācijas dati” apakšsadaļā “Vakcinācijas fakti”.

Ja informācija par veikto vakcināciju E-veselības portālā:

 • ir redzama – par neesošo digitālo Covid-19 sertifikātu ir jāinformē Nacionālais veselības dienests, rakstot e-pastu uz [email protected];
 • nav redzama – aicinām sazināties ar ārstniecības iestādi, kurā tika veikta vakcinācija pret Covid-19, un lūgt pārbaudīt elektroniski ievadītos vakcinācijas datus.

Informācijas pārbaudi E-veselības portālā ir nepieciešams veikt, jo dati vakcinācijas sertifikāta izveidei tiek saņemti no E-veselības sistēmas. Datu ievadi E-veselības sistēmā veic vakcinācijas veicējs. Informācija par laboratorijas testa rezultātu un pārslimošanas faktu tiek saņemta no laboratorijām.

Savukārt, ja nav pieejams sertifikāts par veiktā laboratoriskā testa rezultātu vai sertifikāts par Covid-19 pārslimošanu (pārslimošanai ir jābūt apstiprinātai laboratoriski), iedzīvotājam ieteicams sazināties ar konkrēto laboratoriju un pārliecināties, ka laboratorija ir veikusi datu ievadi valsts E-veselības sistēmā.

Ārpus Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm vai valstīm, kuras nav pievienojušās vienotajai ES digitālajai vārtejai, veiktas vakcinācijas pret Covid-19 fakta reģistrāciju Latvijas Republikā E-veselībā veic, ja personai ir tiesības uz valsts apmaksātu Covid-19 vakcināciju Latvijā. Savukārt, ja persona ir saņēmusi sadarbspējīgu digitālo sertifikātu citā ES dalībvalstī vai valstī, kas ir pievienojusies vienotajai ES digitālajai vārtejai, tad vakcinācijas fakta reģistrāciju E-veselībā nav nepieciešams veikt.  

Gadījumā, ja valsts, kurā veikta vakcinācija, ir pievienojusies iepriekš minētajai vārtejai, bet neizsniedz sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu, Nacionālais veselības dienests veic vakcinācijas fakta atzīšanu, pamatojoties uz saņemto iesniegumu.  

Valstu saraksts, kuras ir pievienojušās vienotajai ES digitālajai vārtejai tiek publicēts Eiropas Komisijas tīmekļvietnē: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_lv.

Šobrīd datus par personām veiktiem Covid-19 vakcinācijas faktiem E-veselībā var ievadīt par Eiropas Zāļu aģentūras (EZA jeb EMA - European Medicines Agency) reģistrētām Covid-19 vakcīnām:

 • Vaxzevria (Covid-19 Vaccine AstraZeneca);
 • Covid-19 Vaccine Moderna;
 • Covid-19 Vaccine Janssen;
 • Biontech-Pfizer Comirnaty.

Datu ievade E-veselības sistēmā nodrošina iedzīvotājam iespēju autentificēties tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem un izveidot savu digitālo Covid-19 sertifikātu.

Iesnieguma iesniegšana

Iesnieguma veidlapa

Iesniegumu ar tam pievienotu vakcinācijas veikšanas fakta apliecinājuma oriģinālu Nacionālam veselības dienestam (NVD) var iesniegt:

 • Pa pastu – nosūtot iesniegumu NVD pa pastu. Adrese: Cēsu iela 31/k3, Rīga, LV-1012.
 • Ievietojot dokumentus pie NVD ieejas izvietotajā pastkastē – NVD Klientu apkalpošanas centrā Rīgā vai kādā no NVD teritoriālām nodaļām (Kuldīgā, Smiltenē, Daugavpilī vai Jelgavā).

Gadījumā, ja vakcinācijas apliecinājumā ir norādīts Latvijā nolasāms QR kods:

 

Jāņem vērā, ka:

 • NVD jāiesniedz vakcinācijas fakta apliecinājuma oriģināls. Pēc iesnieguma izskatīšanas NVD to nosūtīs atpakaļ iesniedzējam.
 • Iesniegums tiks izskatīts viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.

Persona var iesniegt:

 • Starptautisko vakcinācijas vai profilakses apliecību, kuras formu noteikusi un pastiprinājusi PVO Starptautiskajos veselības aizsardzības noteikumos un Latvijas Republikas Ministru kabinets 2007. gadā tos ir ratificējis. Šo noteikumu 36. pants attiecas uz vakcināciju un citu profilaksi ceļotājiem un paredz izsniegt vakcinācijas vai profilakses apliecību.
 • Cits dokuments (piemēram, ārstniecības iestādes izsniegts sertifikāts vai apliecinājums), kurā ir ietverts personas vārds, uzvārds, personas identifikators, saņemtās vakcīnas nosaukums un sērijas numurs, vakcinācijas datums un saņemtās potes kārtas numurs un skaits, kā arī dokumenta izsniegšanas datums un tā izsniedzējas iestādes/uzņēmuma nosaukums un izsniedzēja vārds, uzvārds. Citu valstu apliecinājumu paraugi ir pieejami šeit.

Dokumentu uzticamība:

 • Vakcinācijas sertifikāts -  pieaugušajiem sertifikāts ir derīgs: 9 mēnešus pēc primārās vakcinācijas kursa pabeigšanas ar Vaxzevria, Spikevax, Comirnaty; 5 mēnešus pēc Janssen vakcīnas saņemšanas.
 • Vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņš netiek attiecināts uz bērniem līdz 18 gadiem, jo bērniem pašlaik nav pieejama balstvakcinācija.
 • Balstvakcinācijas sertifikātam šobrīd nav noteikts derīguma termiņš.
 • Detalizētāka informāciju par vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņu ir pieejama tīmekļvietnes sadaļā "Jautājumi un atbildes": https://covid19sertifikats.lv/Home/Answers
 • Pārslimošanas sertifikāta derīguma termiņš ir 180 dienas pēc testa veikšanas.
 • Laboratoriskā testa rezultāta sertifikāta derīguma termiņš:
  • Latvijas teritorijā ātrajam antigēna testam 24 stundas un SARS CoV-2 NAAT 72 stundas;
  • lai ieceļotu Latvijā, ātrajam antigēna testam 48 stundas un SARS CoV-2 NAAT 72 stundas.

“Pirmreizējais vakcinācijas sertifikāts” tikai informē personu, kad tiek saņemta Covid-19 vakcīnas pirmā deva. Saņemot otro devu, ir jāpieslēdzas tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv un jāizveido jauns sertifikāts ar nosaukumu “Vakcinācijas sertifikāts”, kas apliecina pabeigtu Covid-19 vakcinācijas kursu.

Digitālo Covid-19 sertifikātu var izmantot Latvijas Republikas teritorijā. Piemēram, kā apliecinājumu pakalpojuma saņemšanai, iestādes vai pasākuma apmeklēšanai, ja rodas tāda nepieciešamība vai valstī tiek noteikti atvieglojumi personām, kuras ir vakcinētas pret Covid-19.

Lai izdrukātu savu digitālo Covid-19 sertifikātu, nepieciešams:

 1. Tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv nospiest pogu "Apskatīt savus sertifikātus".
 2. Autentificēties ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem (internetbanka, eID karte, mobile ID).
 3. Sistēmā pieprasīt un apskatīt savus sertifikātus. 
 4. Izvēlēties vajadzīgo sertifikātu un veikt tā druku.

Gadījumos, ja neizdodas pieslēgties tīmekļvietnei www.covid19sertifikats.lv , iedzīvotājam tīmekļvietnei jāpieslēdzas, izmantojot citu interneta pārlūkprogrammu, viedierīci vai autentificēšanās variantu.

Sava sertifikāta derīgumu var pārbaudīt, izmantojot tīmekļvietnes www.covid19sertifikats.lv pogu “Verificēt sertifikātus”, vai arī mobilo lietotni Covid19Verify, kas ir pieejama App Store un Google Play Store. Pārbaudes veikšanai nepieciešams augšupielādēt sertifikāta QR kodu vai vērst pret to savas viedierīces kameru.

Pēc uzvārda maiņas Nacionālais veselības dienests no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) saņem aktuālo informāciju un atjauno to divu nedēļu laikā. Pēc divām nedēļām iedzīvotājam ir jāpieslēdzas tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem, jāizdzēš esošais sertifikāts un jāpieslēdzas atkārtoti, lai izveidotu sertifikātu ar jauno uzvārdu. Ja jaunais sertifikāts vēl nav izveidots, bet ir nepieciešamība izmantot esošo sertifikātu ar veco uzvārdu, papildus savam sertifikātam līdzi ir jāņem personu apliecinošs dokuments un dokuments, kas apliecina uzvārda maiņu.

Tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv jānospiež poga “Apskatīt savus sertifikātus”, jāpieslēdzas ar savu internetbanku vai citu rīku un jāizvēlas apskatīt aizbildībā esošu personu sertifikātus. Savukārt jaunieši no 14 līdz 17 gadiem, kuriem ir pieejama pilnā internetbankas vai Smart ID versija, sertifikātu iegūst, pieslēdzoties tīmekļvietnē ar savu identitāti.

Digitālais Covid-19 sertifikāts satur informāciju latviešu un angļu valodā.

Digitālo sertifikātu par Covid-19 pārslimošanu iespējams izveidot, ja pārslimošanas fakts ir noteikts laboratorijā. Ja pārslimošanas fakts nav noteikts laboratoriski, tad sertifikātu izveidot nav iespējams. No 2022. gada 7. marta Covid-19 pārslimošanas sertifikāts ir pieejams arī pamatojoties uz pozitīvu antigēnu ātro testu, ja ātrais antigēna tests veikts ārstniecības iestādē vai aptiekā un to veikusi ārstniecības persona, farmaceits vai cita Ministru kabineta noteikumos minēta persona (saskaņā ar Eiropas Komisijas 2022. gada 22.februāra lēmumu).

Digitālais Covid-19 sertifikāts ir izstrādāts, balstoties uz Eiropas Savienības rekomendācijām. Par Latvijā izsniegtā sertifikāta izmantošanu ārpus Eiropas Savienības aicinām interesēties tās valsts pārrobežu jautājumos atbildīgajā  valsts pārvaldes iestādē, uz kuru ir plānots doties.

Citā Eiropas Savienības dalībvalstī izsniegts digitālais Covid-19 sertifikāts tiks verificēts jeb pārbaudīts atbilstoši Latvijas Republikā noteiktajiem verifikācijas kritērijiem. Ja uzrādītajā sertifikātā būs ietverts QR kods, tas tiks noskenēts un verificēts.

Latvijas Republikā izsniegto digitālo Covid-19 sertifikātu atpazīs citā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī.

To nodrošina integrācija ar Eiropas digitālā Covid-19 sertifikāta vārteju, kurā tiek veikta informācijas apmaiņa starp ES dalībvalstīm par derīgo sertifikātu QR kodos ietvertajiem sertifikātu parakstiem, lai būtu iespējams pārliecināties par sertifikāta derīgumu un autentiskumu.

Šobrīd datu apmaiņa notiek ar tām ES dalībvalstīm, kuras ir pievienojušās vienotajai vārtejai. Informācija par dalībvalstīm, kuras pievienojas vārtejai, tiek aktualizēta un publicēta Eiropas Komisijas tīmekļvietnē.

Informācijas apmaiņā starp ES dalībvalstīm netiks nodota visa informācija, kuru satur digitālie Covid-19 sertifikāti (piemēram, par saņemtās vakcīnas nosaukumu, iedzīvotāja dzimšanas datumu u.c.).

Personai ar laboratoriski apstiprinātu Covid-19 infekciju uz laiku līdz 7. dienai tiek apturēta digitālā Covid-19 vakcinācijas sertifikāta darbība (no parauga pirmā ņemšanas datuma, ar kuru apstiprināta Covid-19 infekcija, nosakot Covid-19 vīrusa RNS vienas saslimšanas epizodes ietvaros). Tas nozīmē, ka pēc septiņām dienām jeb astotajā dienā vakcinācijas sertifikāta darbība tiek atjaunota. Piemēram, ja paraugs laboratorijā ir paņemts 1. janvārī plkst.12:00 un tas ir bijis pozitīvs, vakcinācijas sertifikāta darbība atjaunojas 8. janvārī plkst. 12:00. 

Vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņi  

 

Vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņi atbilstoši saņemtajām vakcīnām

Veikta primārā Covid-19 vakcinācija:

 • Vaxzevria (AstraZeneca) Comirnaty (Pfizer-BioNTech) Spikevax (Moderna) ar divām vakcīnu devām - 270 dienas (9 mēneši).
 • Covid-19 Vaccine Janssen  (Johnson&Johnson) ar vienu vakcīnas devu - 150 dienas (5 mēneši).

 

Pārslimota* Covid-19 infekcija pirms Covid-19 vakcinācijas un primārā vakcinācija veikta ar vienu vakcīnas devu:

 • Vaxzevria (AstraZeneca) Comirnaty (Pfizer-BioNTech) Spikevax (Moderna) ar divām vakcīnu devām - 270 dienas (9 mēneši).
 • Covid-19 Vaccine Janssen  (Johnson&Johnson) ar vienu vakcīnas devu - 150 dienas (5 mēneši).

 

Primārā vakcinācija veikta ar vienas devas Covid-19 vakcīnu un pārslimota* Covid-19 infekcija pēc vakcinācijas:

 • Covid-19 Vaccine Janssen (Johnson&Johnson) - 270 dienas (9 mēneši).

 

*Inficēšanās ar Covid-19 ir apstiprināta ar pozitīvu RNS testu, kas veikts laboratorijā.

No nākamās dienas pēc primārās vakcinācijas kursa pabeigšanas datuma.

Vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņš netiek attiecināts uz bērniem līdz 18 gadiem, jo bērniem pašlaik nav pieejama balstvakcinācija.

Balstvakcinācijas sertifikāts ir izveidojams un derīgs izmantošanai uzreiz pēc tam, kad vakcinācijas iestāde ir ievadījusi datus par vakcinācijas faktu E-veselībā (izņemot pēc Janssen vakcīnas devas saņemšanas – tad sertifikāts ir derīgs pēc 14 dienām, neskaitot vakcinācijas dienu). Vienlaikus jāņem vērā, ka informāciju par veikto balstvakcināciju ārstniecības iestādes drīkst ievadīt E-veselības sistēmā 48 h laikā pēc vakcinācijas.

Informācija par sertifikāta derīguma termiņa beigām tiek atspoguļota katra lietotāja profilā tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv.

Šādā gadījumā sertifikātam nav noteikts derīguma termiņš. 

Balstvakcinācijas sertifikātam šobrīd nav noteikts derīguma termiņš. 

Vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņš var attiekties uz ieceļošanu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs un Norvēģijā, Īslandē, Lihtenšteinā, Šveices Konfederācijā. Vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņš - 9 mēneši (270 dienas), neatkarīgi no vakcīnas nosaukuma. Prasība attiecībā uz sertifikāta 9 mēnešu derīguma termiņu ieceļošanai Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs, Norvēģijā, Īslandē, Lihtenšteinā un Šveices Konfederācijā neattiecas uz "Balstvakcinācijas sertifikātu". 

Savukārt prasības attiecībā uz vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņu dažādu pakalpojumu saņemšanai, ēdināšanas iestāžu apmeklēšanai u.c. konkrētajā valstī, nosaka katra valsts individuāli. Līdz ar to, pirms došanās uz izvēlēto galamērķi, ieteicams noskaidrot valstī noteiktās prasības attiecībā uz vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņu un izmantošanu iekšzemē. 

Šādā gadījumā sertifikātam nav noteikts derīguma termiņš. Vienlaikus ir jāņem vērā, ka pārslimošanas faktam ir jābūt apstiprinātam ar pozitīvu RNS testu, kas veikts laboratorijā. 

Šādā gadījumā sertifikātam nav noteikts derīguma termiņš. Vienlaikus ir jāņem vērā, ka pārslimošanas faktam ir jābūt apstiprinātam ar pozitīvu RNS testu, kas veikts laboratorijā. 

Šādā gadījumā vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņš ir 9 mēneši (270 dienas). Ieteicams veikt balstvakcināciju un saņemt balstvakcinācijas sertifikātu. Balstvakcinācijas sertifikātam nav derīguma termiņš. Vienlaikus ir jāņem vērā, ka pārslimošanas faktam ir jābūt apstiprinātam ar pozitīvu RNS testu, kas veikts laboratorijā.

Ja primārā vakcinācija veikta:

 •  ar divām vakcīnas devām Vaxzevria (AstraZeneca), Comirnaty (Pfizer-BioNTech) vai Spikevax (Moderna) – sertifikāta derīguma termiņš ir 9 mēneši (270 dienas).
 • ar vienu vakcīnas devu Janssen (Johnson&Johnson) – sertifikāta derīguma termiņš ir 5 mēneši (150 dienas).

 

Ieteicams veikt balstvakcināciju un saņemt balstvakcinācijas sertifikātu. Balstvakcinācijas sertifikātam nav derīguma termiņš.

Informāciju par vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņu un citiem saistītiem jautājumiem aicinām skatīties sadaļā "Vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņš".

 

Šādā gadījumā ir izmantojams Covid-19 pārslimošanas sertifikāts, kura derīguma termiņš ir 6 mēneši (180 dienas). Lai saņemtu vakcinācijas sertifikātu, kuram nav noteikts derīguma termiņš, nepieciešams pabeigt primāro vakcinācijas kursu. Vienlaikus ir jāņem vērā, ka pārslimošanas faktam ir jābūt apstiprinātam ar pozitīvu RNS testu, kas veikts laboratorijā. 

Šādā gadījumā vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņš ir 9 mēneši (270 dienas). Lai saņemtu vakcinācijas sertifikātu, kuram nav noteikts derīguma termiņš, jāveic balstvakcinācija. Vienlaikus ir jāņem vērā, ka pārslimošanas faktam ir jābūt apstiprinātam ar pozitīvu RNS testu, kas veikts laboratorijā. 

Šādā gadījumā vakcinācijas sertifikātam nav noteikts derīguma termiņš. Vienlaikus ir jāņem vērā, ka pārslimošanas faktam ir jābūt apstiprinātam ar pozitīvu RNS testu, kas veikts laboratorijā. 

Šādā gadījumā iedzīvotājam ir pieejams pirmais pārslimošanas sertifikāts, kas ir derīgs 180 dienas, pēc kura derīguma termiņa beigām www.covid19sertifikats.lv būs pieejams jauns pārslimošanas sertifikāts. Tā derīguma termiņš tiek rēķināts no pirmā Covid-19 testēšanas parauga paņemšanas brīža.