Piekļūstamības paziņojums

Latvijas Republikas Nacionālais veselības dienests saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Digitālais Covid-19 sertifikāts - https://covid19sertifikats.lv/

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Digitālais Covid-19 sertifikāts tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Lapas galveno navigāciju nevar atvērt no mobilā telefona.
  • Lapām nav piešķirti atšķirīgi nosaukumi.
  • Atsevišķiem elementiem, piemēram, pielietošanas gadījumu saraksts, nav redzams tastatūras vizuālais fokuss.
  • Kad lapā parādās modālais logs "sesija beigusies", lietotājs tikai ar tastatūras palīdzību no tā nevar iziet.
  • Dažiem elementiem nav pievienota tekstuālā alternatīva, piemēram, Latvija.lv logo un informācijas pogas ikonai.
  • Vairākās lapās virsraksti nav pievienoti vispār, citās - tie trūkst atsevišķiem elementiem.
  • Vietām nav ievērots pietiekams krāsu kontrasts.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 16.07.2021. Izvērtēšanu veica SIA Turn Digital.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: https://covid19sertifikats.lv/pieklustamibas-novertejums.pdf.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas:

  • Lai pārvietotos lapā ar ekrānlasītāju no mobilā telefona, kamēr kļūda nav novērsta, izmantojiet saites lapas saturā un pārlūka pogu “atpakaļ“.
  • Par citām piekļūstamības alternatīvām, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas speciālistiem, rakstot e-pastā [email protected].

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: [email protected]

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 3 (trīs) darba dienu.

Sūdzību iesniegšana

Klientu apkalpošana
E-pasts: [email protected]

Pārraugošajā iestādē atbildīgais ir .

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: [email protected]

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 30.07.2021 un atkārtoti pārskatīts .

Šo paziņojumu apstiprināja Evija Štālberga sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja.